Vold i hverdagen

grayscale photography ofperson holding gun

”Desværre er der kommet meget mere vold ind i vores hverdag.” Dette er en udtalelse eller en sætning, vi ofte hører eller læser – og vi tror på det. Det er faktisk ikke rigtigt: Tal fra Danmarks Statistik fortæller nemlig, at antallet af fældende afgørelser i straffesager om voldsforbrydelser i 2021 faldt med 12% i forhold til 2020! Det må jo tyde på, at der ikke er stigning i sager om vold. Det betyder faktisk, at vi er tilbage på et niveau – når det handler om voldssager, som vi var på i perioden 2017 – 2019. Tallene fortæller dog ikke om, hvilke typer voldssager, det handler om. *

Vold blandt unge

Det som sætningen dog ikke siger, er, at antallet af voldsforbrydelser, der efter retssagen er endt med en fældende dom, er steget, når vi taler om vold blandt unge. Og det er bekymrende. Men hvad er en voldssag egentlig – og hvad skal du gøre, hvis du har været udsat for vold. Man skelner imellem vold imod privatpersoner – du og jeg – og imod offentlig myndighed (fx politiet).

Tallene viser også, at generelt faldt antallet af fældende domme imod privatpersoner, men de viste samtidigt, at unge imellem 15 og 19 år fik forholdsvist flere fældende domme end tidligere. Og her taler vi kun om sager imod privatpersoner. Som sagt der er grund til bekymring. Tallene viser faktisk, at unge imellem 15 og 19 år blev kendt skyldige i vold i 60% af alle retssagerne. (62% mænd og 58% kvinder.)

Årsagerne?

Teorierne om, hvorfor det sker, er mange, og dem kommer vi ikke ind på her. Vi skal koncentrere os om, hvad du skal gøre, hvis du bliver udsat for vold. Og det kan der faktisk godt være en chance for, hvis du er ung og deltager i de fester og events, der bliver arrangeret. Fx på gymnasiet eller privat. Du kan blive slået. Du kan blive voldtaget. Du kan blive offer for vold uden at ville det – eller vide det!

Få erstatning som offer

Sker det, så skal du absolut sørge for, at du melder det til politiet inden for 72 timer. Hvis du ikke gør, det, så kan det blive meget svært for dig at få medhold i, at du skal have erstatning. Også selvom det ville være mest fair. Så det er det vigtigste. Du skal også sørge for, at du får hjælp fra en erfaren advokat, der ved noget om offererstatning. Der er nemlig mange forhold at tænke ind, når en retssag imod voldsmanden skal føres. Det handler ikke kun om at du har været udsat for vold. Det handler også om, at du måske har lidt skade, som vil påvirke dit liv fremover. En erfaren advokat, der har speciale i voldssager, kan hjælpe dig til at få den største erstatning, som du har ret til. Det kan være kompliceret, og det kan tage tid. Det kommer meget an på den straffesag, der vil køre, når voldsmanden er fundet.

PS: Fældende dom: Betyder, at den anklagede er blevet kendt skyldig, og skal betale erstatning til offeret.
*Kilde: Danmarks Statistik.