Bolighandel endte godt

Vores genbo, Martin, var en glad mand, da jeg mødte ham ude på gaden i dag. Han fortalte, at der lige var blevet afsagt dom i en civil sag, han havde rejst mod de tidligere ejere af det hus, han købte sidste år, og Martin havde vundet sagen og var blevet tilkendt en erstatning på næsten 100.000 kroner.

Sagen handlede om, at Martin kort tid efter at være flyttet ind i sit hus havde opdaget, at der var rotter på hans grund, men heldigvis var de ikke kommet ind i huset. Han anmeldte straks fundet af adskillige rottehuller i haven til den kommunale rottebekæmpelse, og der gik ikke lang tid, før rotter var blevet udryddet.

Men undervejs havde man valgt at foretage en tv-inspektion af kloakledningerne på Martins grund, og det viste sig, at der var adskillige skader på både de gamle kloakrør af beton samt i to samlebrønde på grunden.

Fat i et godt advokatfirma

Martin mente helt naturligt, at der var tale om gamle skader, som den tidligere ejer måtte være ansvarlig for. Han spurgte mig, om jeg kendte et godt advokatfirma her i byen, for han ville gøre tingene ordentligt, som han udtrykte det. Og det gør jeg jo: https://bjsj.dk/

Selv har jeg faktisk aldrig haft brug for hjælp fra en advokat, når man lige ser bort fra skødeskrivningen i forbindelse med vores køb af det hus, vi stadig bor i. Men den gang forløb alting nu helt glat, og da jeg vidste, at det pågældende firma ofte virker som boligadvokat for folk her i byen, var det jo helt oplagt at henvise Martin til det firma.

Han kontaktede også firmaet, som i dag kun omfatter en enkelt advokat, og vedkommende havde forklaret Martin, at han nok ikke var den rette til at tage sig af sagen, for han havde specialiseret sig i at være familieadvokat og havde ikke rigtig nogen erfaringer med sager som den, Martin nu var løbet ind i.

Kolding

Men advokaten henviste til en kollega, der bruger stort set al sin tid på at være boligadvokat i Kolding, hvor vi bor, så ham havde Martin henvendt sig til. Denne advokat var ikke i tvivl om, at Martin stod med en god sag, så han påtog sig gerne opgaven.

Den blev så nok lidt mere besværlig end først antaget, for den tidligere ejer af Martins hus var bestemt ikke til sinds at påtage sig et erstatningsansvar i forbindelse med de beskadigede kloakrør og –brønde. Den tidligere ejer hyrede en boligadvokat i Fredericia, hvor han nu bor, til at føre sin sag.

Det endte med lidt af et slagsmål mellem de to advokater, og der var i hvert fald ikke mulighed for at finde frem til et eller andet forlig, så Martins advokat rejste et civilt søgsmål ved retten. Heldigvis for Martin lyttede retten til de indkaldte eksperter, der ikke var i tvivl om, at skaderne på kloaksystemet var adskillige år gamle og altså måtte være opstået, længe før Martin købte ejendommen. Derfor var rettens dom også helt klar, så Martin blev tilkendt en erstatning, der dække alle udgifterne til reparationen.